Opstalverzekering 2020 - Meest Complete Vergelijking (Tip!)

Opstalverzekering – Verzeker je Huis zo Goedkoop Mogelijk

Wanneer je een huis hebt gekocht, dan ben je daar natuurlijk trots op! En dat begrijpen wij! En juist daarom is het zo belangrijk dat je huis goed verzekerd is tegen eventuele schade die kan ontstaan. En daarom is er speciaal voor schade aan uw huis de opstalverzekering opgesteld.  Een opstalverzekering is een verzekering die simpel gezegd schade aan de opstal dekt. Onder opstal verstaan we een bouwwerk, dat door de mens op de grond is geplaatst, zoals een woning. Een opstalverzekering is dus een verzekering die schade aan uw woning dekt. Maar wat betekent dit voor u? Waarom is het zo belangrijk dat u een opstalverzekering afsluit? Daar gaan wij voor u dieper op in!

[compmodule token=’dVGID’]

Wat dekt een opstalverzekering?


Onder velen ontstaat enige verwarring tussen de opstalverzekering en de inboedelverzekering. Dit zijn echter twee totaal verschillende verzekeringen en het is zeer belangrijk om hier een duidelijk onderscheid in te kunnen maken. De opstalverzekering, ook wel woonhuisverzekering genoemd, dekt schade aan spullen die vast zitten in en aan het huis. Het is van essentieel belang om goed te begrijpen dat het hier gaat om zaken die dus vast zitten aan het huis. Onder de opstalverzekering vallen ook bijvoorbeeld leidingen, centrale verwarming, de badkamer en het toilet. Maar in welke situaties dekt uw opstalverzekering geleden schade?

Lees hier meer over de inboedelverzekering!

Een opstalverzekering dekt niet altijd schade aan uw pand. Wat voor schade aan uw pand er precies wel en niet wordt verzekerd door uw opstalverzekering hangt ten eerste af van het soort opstalverzekering dat u afsluit. Welk soort opstalverzekeringen er exact zijn, zullen we in het volgende kopje gaan behandelen. Eerst gaan we kijken wat een opstalverzekering in zijn algemeen dekt. Zaken waar u aan moet denken die standaard mee verzekerd zijn wanneer u een opstalverzekering afsluit, zijn schade door brand, blikseminslag, stormschade, hagelschade en waterschade. 

Welke opstalverzekeringen zijn er? 

Per aanbieder van de opstalverzekering verschilt veelal de naamgeving van de betreffende verzekering ietwat. Echter zijn er grofweg drie soorten opstalverzekeringen te onderscheiden, namelijk:

  • Uitgebreide opstalverzekering
  • Extra uitgebreide opstalverzekering
  • Allrisk opstalverzekering

De uitgebreide opstalverzekering is de meest standaard opstalverzekering. Het lijstje met zaken die gedekt worden door deze verzekering is in het bovenstaande kopje weergegeven.
De extra uitgebreide opstalverzekering gaat een stapje verder. Deze verzekering biedt naast het standaard rijtje ook nog dekking  tegen schroei- en smeltschade, schade die door neerslag via de openbare weg

het pand binnenstroomt en schade door hak- en breekwerk om een lek op te sporen. Tot slot is het meest uitgebreide pakket de Allrisk opstalverzekering. Zoals de naam het al zegt, beschermt deze verzekering u tegen haast alle mogelijke oorzaken van schade. Grofweg gezegd biedt deze verzekering dekking tegen alle mogelijke schadeoorzaken die niet door uw toedoen ontstaan zijn.

Hoeveel bedragen de kosten van een opstalverzekering?

Lees hier meer over andere verzekeringen!

De hoogte van de maandelijkse premie die betaald dient te worden van de opstalverzekering verschilt per afgesloten verzekering. Hoe hoog deze premie is, is afhankelijk van een bepaald aantal factoren. Ten eerste is de regio waar u woont een factor die de prijs van de maandelijkse premie bepaalt. Ten tweede wordt er gekeken naar de herbouwwaarde van de woning. Tot slot is de hoogte van het eigen risico nog een factor. 
Maar op wat voor maandelijkse afschrijf kosten voor uw opstalverzekering kunt u eigenlijk rekenen? 
Nog steeds is daar geen eenduidig antwoord op te geven. Het hangt er namelijk ook vanaf welk verzekeringspakket u neemt en de waarde tot waar de verzekeraar bereid is om uw schade te vergoeden. Uiteindelijk zult u moeten rekenen op een gemiddelde maandelijkse premie van rond de 10 euro. 

>